Tjänster

Bokföring i Kiruna

Vi hjälper små och medelstora företag med administrativa och ekonomiska tjänster såsom: Bokföring - Bokslut/Årsredovisning - Deklaration - Löner - Fakturering - Moms- och arbetsgivaravgifter - Fusioner & ombildningar. Vi syftar alltid på personlig service och ett professionellt och kvalitativt utfört arbete för alla våra kunder. 
img 5 img 5
img 5

LÖPANDE BOKFÖRING

Bokföring innebär att det ska finnas skriftligt bevis för alla händelser som påverkar företagets affärer. Händelserna ska bokföras både i nummerordning, kronologisk ordning och efter vilken sorts händelse det är. Vi hjälper er att kontinuerligt bokföra alla ekonomiska transaktioner i ert företag. Med den löpande bokföringen kan man ta fram rapporter som ligger till grund för skatterapportering och årsredovisningar.

BOKSLUT/ÅRSREDOVISNING

Bokslut är en sammanställning av ett företags löpande bokföring vid räkenskapsårets slut. En årsredovisning är en mer utförlig sammanställning av alla händelser. En årsredovisning består av; förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys (endast för större företag), noter och revisionsberättelse.

​​​​​​​Reglerna för årsbokslut och årsredovisning skiljer sig åt mellan olika företagsformer och beror även på verksamhetens storlek. Med vår kunskap hjälper vi ditt företag på ett tryggt och effektivt sätt med er redovisning.
img 1 img 1
img 1
img 3 img 3
img 3

LÖNEADMINISTRATION

Löneadministration innefattar bl.a. kollektivavtals påverkan och förhandling, löneadministrativa rutiner, brutto- och nettolön, bruttolönetillägg samt avdrag, skatteregler, sjukfrånvaro, föräldraledighet, semester, utmätning, övriga avdrag, beräkna nettolön m.m.
 
Vi hjälper ditt företag/verksamhet med att administrera löner enligt gällande lagar, avtal och kollektivavtal.

DEKLARATION

En skattedeklaration innebär en månatlig deklaration av arbetsgivaravgifter och moms som svenska näringsidkare ska lämna in till skatteverket.
 
Det är mycket viktigt att en deklaration hanteras på rätt sätt, och att den uppfyller en bra balans mellan din privata och företagets ekonomi. Vi hjälper dig att deklarera på ett tryggt sätt.
img 2 img 2
img 2